Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2016

reksi0
reksi0
reksi0
reksi0
Połowy z was nie znam ani w połowie tak dobrze, jak chciałbym poznać, i mniej niż połowę z was lubię w połowie tak dobrze, jak na to zasługujecie.
— Bilbo Baggins
Reposted bycytatybanshemyinstantneedcelzaganskyandziaalivelaalliwantisyoupiehuscorazonvalardohaerisMalinaMalinowaIzUuUpannaniczyja

August 13 2016

reksi0
Cyfry składają się w liczby, liczby składają się w dziesiątki, dziesiątki składają się w setki, setki składają się w litry.
— Piotr Bałtroczyk
Reposted bycytatybrzaskiloveyourwayxmissingxbe-yourselfnienienieeskapizamyinstantneedultravioletnatoryczarnylistopadwabnicupannaniczyjaladybiiird

August 11 2016

reksi0
Miłość to nie tylko uczucie… Miłość to golenie jajek!
— Michelle Flaherty, " American Pie: Wesele "
Reposted bycytatyczekoladowezatraceniebakatsonlittlewhiteliesniepytajnienienieTuptolpandorciaszmayjnnathesilenceofthealcoholic

August 10 2016

reksi0
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viadumdummy dumdummy
reksi0
9615 a5b9 500
Reposted byplimposterjeyjeyjeygorkyDontTouchMyLlamatulelekolektywczulymordercacongrevejestjuzwiosnaslovaHypothermiakarmacomaresolvedsonozakidesurahellacarbondioxide
reksi0
Reposted fromtgs tgs
reksi0
reksi0
6498 df28 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
reksi0
6887 13f8 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
reksi0
5228 eb0a 500
Reposted fromfucking-lady fucking-lady viakatastrofo katastrofo
reksi0
7652 619a
Ohh look, garden...
Reposted fromweirdporn weirdporn viakatastrofo katastrofo
reksi0
reksi0
7380 5f43 500
Reposted fromgurtos gurtos viamegustonanista megustonanista

August 09 2016

reksi0
7676 d3a2 500
Reposted byplStefanKonopka
reksi0
7675 b7de 500
Reposted byplzupacebulowacongrevesignofthemothstrzepy
reksi0
7674 a924 500
Reposted byplzupacebulowacongreveimposter
reksi0
7672 bd87 500
Reposted byplzupacebulowaimposter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl